Kérdezz-felelek

2023-01-15 13:17:13Major Mihályné kérdése
Tisztelt Cím! Érdeklődni szeretnék, hogy az önök szövetkezetéhez tartozó lakásokban a jelen szabályok alapján mikor /szombat, vasárnap is/ és milyen intervallumban lehet fúrással és egyéb zajos munkákkal járó tevékenységet végezni. Az Intercisa Lakásszövetkezet házirendjében nem találtam erre válaszokat. /17sz. belső szabályzat/ Válaszukat előre is köszönöm!
2023-01-16 07:48:46Mrázik Andrea válasza

Tisztelt Major Mihályné!

Köszönjük érdeklődését!

Az Intercisa Lakásszövetkezet Házirendje az alábbiakat mondja ki:

 3. §

1. A lakók az elvárható együttélés követelményeinek megfelelő magatartást kötelesek tanúsítani.

a./ Az egymás nyugalmát zavaró tevékenység (kiabálás, nagy hangerővel történő rádió, televízió-, lemezjátszó- és magnetofonhallgatás, gépjárművek túráztatása, vagy egyéb indokolatlan zajokozás) a nap minden szakaszában tilos.

b./ Ipari gépeket üzemeltetni és egyéb jelentős zajjal járó tevékenységet végezni - napközben is csak a lakók előzetes beleegyezésével - 22 és 6 óra között tilos.

 A felújítást - karbantartást végző lakó (a sürgős beavatkozást kivéve) a lépcsőház faliújságjára ki kell, hogy írja, hogy mikor, milyen időintervallumban végzi a tevékenységet, és az várhatóan meddig fog tartani.

A lakók - a közösségi együttélés íratlan szabályai szerint - megbeszélhetik, hogy mikor tartson szünetet a felújítást végző lakótárs, pl. csecsemők altatásánál.

Amennyiben a felújítás hosszan, hónapokig elhúzódik, vagy a Házirendben rögzített időpontokon túl történik a felújítás, akkor kérjük, jelezze ezt a hibabejelentes@intercisa.hu e-mail címünkön. Erre lehetőség van a  Házirend következő pontja szerint:

 12. §.

1. A lakó vagy lakóközösség (lépcsőház, épület lakói) részére a kezelő köteles a jóváhagyott üzemeltetési és karbantartási, felújítási terveiről, azok végrehajtásáról tájékoztatást adni.

2. A lakók a kezelő üzemeltetési, karbantartási, fenntartási kötelezettségével összefüggő észrevételeiket a küldött útján a szövetkezet igazgatóságánál tehetik meg.

3. Panasszal élhet a lakó észrevételének késedelmes, vagy hiányos elintézése esetén a küldöttjüknél, a szövetkezet igazgatóságánál, illetve a felügyelő bizottságnál.

 Köszönettel:

Mrázik Andrea


2022-11-04 21:10:12szuremese kérdése
Szeretném meg kérdezni, hogy lehet egy közös képviselőt meg választani úgy ,hogy 48 lakóból 14 van jelen ez szabályos ??? szeretném még azt meg tudni hogy kell e közös képviselőknek valamilyen szakképzettség vagy tanfolyamot elvégezni, ha képviselők lesznek.
2022-11-07 08:18:01Sinkovics Béla válasza

Tisztelt Kérdező!

A társasházi tv. szerint a közgyűlésen a jelenlétet a tulajdoni hányad alapján kell vizsgálni, így előfordulhat az, hogy a 14 jelenlévővel a tulajdoni hányad alapján a közgyűlés határozatképes. Ha nem lenne az, a tv. lehetőséget biztosít megismételt közgyűlés megtartására, ami a jelenlévők számától és tulajdoni hányadától függetlenül határozatképes. Így lehetséges, hogy a közös képviselőt a társasház kisebbsége választja meg.

Egy közös képviselő választás nagy horderejű döntés, ezért a minél magasabb részvétel fontos lenne, de nem feltétel. Ha valaki nem ért egyet a közgyűlés döntésével, a határozatot 60 napon belül megtámadhatja a bíróságon.

A közös képviselet ellátásához akkor van szükség végzettségre, ha a közös képviselő üzletszerűen végzi a tevékenységet, tehát díjazásban részesül.

2022-11-04 07:50:52Vainel Győri Andrea kérdése
Tisztelt szövetkezet. Érdeklődni szeret,hogy a Táncsics M.26.-ban ki a közös képviselő, ill.egy elérhetőséget is szeretnék. A kaputelefonhoz szeretnék "belépő bilétát"csináltatni. Köszönöm szépen.
2022-11-07 07:23:44 Mrázik Andrea válasza

Tisztelt Vainel Győri Andrea!

A Táncsics 24-26. Társasházban az Intercisa Lakásszövetkezet a közös képviselő.

A bilétával kapcsolatban kérem, keresse a Szövetkezet épületvillamossági előadó munkatársát, Farkas Róbertet.

Elérhetőségei: epuletvillamossag@intercisa.hu vagy 06-25/510-456.

Üdvözlettel:

Mrázik Andrea

2022-10-01 16:40:06Jakab Roland kérdése
Tisztelt Címzett! Érdeklődni szeretnék, hogy a Március 15 tér 1 szám alatt, jelen szabályok alapján mikor és milyen időintervallumban lehet fúrással és egyéb zajos munkákkal járó tevékenységet végezni. Sem a házirendben sem az önkormányzati rendelwtben nem találtam egyértelmű választ. Válaszukat előre is köszönöm!
2022-10-02 17:23:53Mrázik Andrea válasza

Tisztelt Jakab Roland!

Köszönjük megkeresését!

A kérdéses Társasház nem az Intercisa Lakásszövetkezet kezelésébe tartozik, így kérdésére nem tudunk érdemi információval szolgálni.

Kérjük, keresse meg a Társasház közös képviselőjét. 

Üdvözlettel:

Mrázik Andrea 

2022-08-10 06:20:15Gina kérdése
Tisztelt Lakásszövetkezet! Érdeklődni szeretnék, hogy önöknél lépcsőház takarítással kapcsolatban hol lehet érdeklődni?
0000-00-00 00:00:00Böröczné Baranyai Anikó válasza

Kedves Érdeklődő!

A takarítással kapcsolatban a hibabejelentes@intercisa.hu e-mail címre tud írni. Illetve személyesen irodánkban ügyfélfogadási időben Dunaújváros, Erdősor 43-ban tud érdeklődni. Továbbá telefonon: 25/510-455, 25/510-460.

-- Üdvözlettel: Böröczné Baranyai Anikó
2022-07-12 20:20:33Takács Ákos kérdése
Tisztelt Lakásszövetkezet! Panellakásban tervezünk fűtés korszerűsítést a közeljövőben és érdeklődni szeretnék hogy van-e bárminemű megkötés a radiátor típusát illetően? Válaszukat előre is köszönöm
2022-07-13 13:36:28Mrázik Andrea válasza

Kedves Takács Ákos!

Köszönjük érdeklődését!

Nincs megkötés a radiátor típusát illetően, a törvényi előírás is csak annyit szabályoz, hogy az új radiátornak is ugyanolyan teljesítményűnek kell lennie. A szaküzletek tudnak ebben segíteni.

Üdvözlettel:
Mrázik Andrea

2022-06-02 12:37:10Petra kérdése
Tisztelt Szövetkezet ! Érdeklődni szeretnék, hogy a közös költség és ezzel kapcsolatos dolgok, adásvétel miatti átírását el lehet -e intézni online ? Köszönöm válaszukat !
2022-06-02 14:57:15Mrázik Andrea válasza

Kedves Petra!

Köszönjük megkeresését!

Igen, lehet online intézni a tulajdonosváltást.

E-mail címünk: intercisa@intercisa.hu vagy a lakossagi@intercisa.hu

Üdvözlettel:

Mrázik Andrea

 


2022-05-05 11:00:15Fekete József kérdése
javaslom, hogy a megújításra kerülő web lapunkon a küldöttek számára legyen elérhető az érvényben lévő Ig. határozatok tára!
2022-05-09 07:57:53Mrázik Andrea válasza

Kedves Józsi!

Köszönjük a javaslatot!

Ez a plusz dokumentum hozzáférhetővé tétele már az Igazgatóság tagjai között is felmerült, az igényt a weboldal üzemeltető felé is meg fogjuk küldeni. Reméljük, a bővített kapacitásba bele fog férni.

Várjuk további építő jellegű észrevételeidet.

Üdv.
Andi

2022-04-06 12:36:47major mihályné kérdése
Szeretném tudni, kinek a hozzájárulása kell ahhoz, hogy egy lépcsőházban új internetes szolgáltató jelenjen meg, az egész lépcsőházat vezetékkel lássa el? Tisztelettel várom válaszukat.
2022-04-07 10:39:19Mrázik Andrea válasza

Tisztelt Major Mihályné!

Köszönjük megkeresését!

Az ilyen típusú munkálatokhoz az adott lépcsőház kezelőjének, közös képviselőjének az engedélye szükséges.

2022-04-01 09:52:15Mata Dávid kérdése
Tisztelt Szövetkezet! Ingatlanunkba klímát szeretnénk telepítettni. Szóban az egész közösség hozzájárult. Ezen nyilatkozatra szeretnék kérni nyilatkozat mintát amit önök is elfogadnak és be tudom vinni önökhöz további ügyintézés céljából. Tisztelettel: Mata Dávid matadavid1992@gmail.com
2022-04-01 13:28:54Böröczné Baranyai Anikó válasza

 Tisztelt Mata Dávid!

Kérem, hogy legyen szíves az epiteszet@intercisa.hu e-mail címre, Kiss Évának elküldeni a következőket:

- Pontos címét

- hány db kültéri egységet szeretne felszereltetni.

Köszönöm!

Üdvözlettel: Böröczné Baranyai Anikó

következő