Aktualitások

2021. július 7.
DVCSH Kft.-újabb tájékoztatás
Újabb fejlemények a távhőszolgáltatási ügyben! - MEKH sajtóközlemény

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. (DVCSH) honlapján félreérthetően tájékoztatja volt ügyfeleit arról, hogy a fogyasztóknak a 2021. július havi számlát is a cég számára kell befizetniük. – írja az energiahivatal, majd a törvényszék is rendelkezett.

Frissítés:

A Székesfehérvári Törvényszék arról rendelkezett, hogy bár a város és a DVG június 30-i hatállyal felmondta a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- és Hőszolgáltató Kft-vel az üzemeltetési-vállalkozási szerződést, annak hatályban kell maradnia mindaddig, amíg a felek közti per jogerősen lezárul.
A DVCSH azt kérvényezte az Energiahivataltól, hogy vizsgálja felül és vonja vissza az új szolgáltató kijelölésével kapcsolatos határozatait.

Ma korábban ez történt:

A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. július 4-én tett közzé egy tájékoztatót a honlapján arról, hogy a júliusi távhőszámlát (melegvíz szolgáltatásról) is ez a társaság fogja kiállítani a fogyasztók számára az Energiahivatal határozatában foglalt elszámolási dátumhoz igazítva.
Ezzel szemben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ma arról számol be közleményben, hogy DVCSH engedély hiányában csak a július 1-jei átadási határnapot megelőző időszakra jogosult távhőszolgáltatásról számlát kibocsátani. A távhőszolgáltatási tevékenység átadása keretében a DVCSH-nak augusztus 1-jéig egy elszámoló számlát kell küldenie volt ügyfeleinek, de abban csak a június 30-ig terjedő időszakra eső hőfelhasználást számlázhatja ki.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a DVCSH a június 30. utáni időszakra vonatkozóan nem jogosult távhőszolgáltatásról számlát kibocsátani.

Az alábbiakban a két közleményt olvashatják:

Tisztelt Fogyasztónk!

A dunaújvárosi fogyasztók zavartalan távhőszolgáltatásának ellátása érdekében (nyári hónapokban használati melegvíz szolgáltatás) jelenleg is a Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft. végzi és biztosítja a távhőszolgáltatást.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal H1579/2021 sz. határozata alapján szolgáltató váltás esetén az elszámolás napja 2021.08.01.

A fentiek alapján a nyújtott szolgáltatás ellenértékéről szóló 2021.07. havi számlát is társaságunk bocsájtja ki, kérjük azok fizetési határidőn belüli teljesítését.

Tisztelettel:

Dunaújvárosi Víz-, Csatorna- Hőszolgáltató Kft.


A Dunaújvárosi Víz-, Csatorna-, Hőszolgáltató Kft. (DVCSH) honlapján félreérthetően tájékoztatja volt ügyfeleit arról, hogy a fogyasztóknak a 2021. július havi számlát is a cég számára kell befizetniük. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felhívja a felhasználók figyelmét, hogy a DVCSH a június 30. utáni időszakra vonatkozóan nem jogosult távhőszolgáltatásról számlát kibocsátani.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) határozatban döntött arról, hogy 2021. július 1-jétől a távhőszolgáltatási feladatok ellátására Dunaújvárosban az MVM Oroszlányi Távhőtermelő és Szolgáltató Zrt–t (MVM OTSZ Zrt.) jelöli ki, és e határnappal az eddigi szolgáltató DVCSH távhőszolgáltatói működési engedélyét visszavonja.

A határozatban foglalt átadási kötelezettségét a DVCSH Kft. figyelmen kívül hagyta, és nem biztosított hozzáférést az MVM OTSZ Zrt. számára a szolgáltatáshoz szükséges eszközökhöz. A DVCSH honlapján is félreérthető módon tájékoztatja volt ügyfeleit arról, hogy nekik a 2021. július havi számlájukat is a cég számára kell befizetniük.

A DVCSH engedély hiányában csak a július 1-jei átadási határnapot megelőző időszakra jogosult távhőszolgáltatásról számlát kibocsátani. A távhőszolgáltatási tevékenység átadása keretében a DVCSH-nak augusztus 1-jéig egy elszámoló számlát kell küldenie volt ügyfeleinek, de abban csak a június 30-ig terjedő időszakra eső hőfelhasználást számlázhatja ki.

A MEKH felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy alaposan ellenőrizzék a DVCSH-tól kapott elszámoló számlákat, és csak akkor fizessék be azokat, ha az elszámolt időszak június 30-ával zárul. A június 30. utáni szolgáltatás díját a felhasználók már az új, kijelölt szolgáltatótól kapott számlára teljesíthetik.

forrás: MEKH


Kapcsolódó dokumentumok: